Tiedote

Kyselyyn vastanneet autoilevat iäkkäät kokevat oman auton ja mahdollisuuden autoiluun erittäin tärkeäksi. Alle puolet kyselyyn vastanneista koki, että harrastuksiin pääsee ja palveluita pystyy hyödyntämään helposti myös ilman oman auton käyttöä. Autoilevista vastaajista noin puolet uskookin, että ajokortista luopuminen tulisi olemaan vaikeaa, jopa sellaisessa tilanteessa, että autoilu ei enää olisikaan turvallista terveysongelmien takia.

Yhdeksän kymmenestä autoilevasta vastaajasta kertoo, että ajokortittomuus tai autottomuus vaikeuttaisi liikkumista ja asiointia joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran.

– Nykyiset ja tulevaisuuden ikäihmiset ovat terveempiä kuin ikäihmiset aiemmin. Niinpä autoiluakin jatketaan pitkään. Tilanne voi muuttua sairauden ja sen hoitoon käytettyjen lääkkeiden myötä. Kaikki sairaudet, jotka heikentävät aivo- ja aistitoimintoja tai joihin liittyy mahdollisuus menettää äkillisesti tajunta, voivat vaarantaa liikenneturvallisuuden, kertoo Liikenneturvan suunnittelija Aulikki Schrey.

Ikääntymisen vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Kyselyyn vastanneista noin neljä kymmenestä oli huolissaan siitä, että jokin seikka omassa terveydentilassa saattaa heikentää omaa liikenneturvallisuutta.

– Yksittäinen sairaus lääkityksineen ei vielä välttämättä heikennä ajokykyä. Jotkut lääkkeet, esimerkiksi kolmiolääkkeet, saattavat kuitenkin heikentää toimintakykyä liikenteessä. Myös lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat joskus olla yllättäviä. Lääkärin tärkeä tehtävä on arvioida sairauksien ja lääkkeiden kokonaisvaikutus autoilun turvallisuuteen, Schrey sanoo.

Kyselyyn vastanneet kaipasivat eniten lisätietoja ikääntymisen vaikutuksesta liikenteessä liikkumiseen sekä vinkkejä oman liikenneturvallisuuden parantamiseen. Noin neljännestä vastaajista kiinnosti tieto siitä, milloin ajokortista olisi syytä luopua. Vinkit auton hankintaan ja ajokortin uusimiseen kiinnostivat noin joka kuudetta vastaajaa.

– Verkkosivuillamme voi testata ja arvioida, miten selviytyy liikenteessä. Kuljettajan itsearviointitestissä vastataan kysymyksiin ja saadaan itselle räätälöidyt ohjeet. Tietoa iäkkäille sopivista autoista ja apua auton hankintaan puolestaan löytyy Ikänsä ratissa -sivustoltamme, Schrey vinkkaa.

Iäkkäiden ajokortillisten määrä kasvaa

Väestön vanhetessa ajokorttien määrä 65 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla kasvaa. Iäkkäiden ajokortillisten osuus kasvaa senkin vuoksi, että entistä vanhemmat ovat terveitä ja sekä haluavat että pystyvät jatkamaan liikkumista omalla autolla.

Vuodesta 2010 vuoteen 2040 ajokortillisten 65–69 -vuotiaiden määrä kasvaa yli 10 prosenttia ja 70–74 -vuotiaiden lähes 65 prosenttia. Arvioiden mukaan samalla aikavälillä 75–79 -vuotiailla ajokorttien määrä kasvaa noin 2,5-kertaiseksi ja yli 80-vuotiailla nelinkertaiseksi. (Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi).

Lisätietoja

Aulikki Schrey, suunnittelija, puh. 020 7282 336
Antero Lammi, koulutuspäällikkö, puh. 020 7282 346

Testaa ja arvioi miten selviydyt liikenteessä: www.liikenneturva.fi/kuljettajanitsearviointi. Vastaa kysymyksiin ja lue sinulle räätälöidyt ohjeet.
Apua auton valintaan Ikänsä ratissa -sivustolta.
Lisää asiaa iäkkäiden liikkumisesta.
Tilastokatsaus, iäkkäiden onnettomuudet

Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteistyössä tekemässä kyselyssä kerättiin tietoja yli 55-vuotiaiden liikenneturvallisuuskokemuksista ja mahdollisuuksista liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kyselyyn vastasi yhteensä 392 henkilöä. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Suurin osa vastaajista oli iältään 65–74 -vuotta. Miehistä yli 95 % oli ajokortillisia, naisista 72 %.

Tagit: 
Iäkkäät, ajokunto, ajokortti