Liikennevinkki

Vantaan Kivistössä Kanniston koululla ensimmäisen luokan aloittavat tytöt harjoittelevat koulutietä ”liikennepääministerin” kanssa. Kuvassa vasemmalta Merja Kyllönen, Emma Väänänen, Nella Haavisto, Henna Nieminen ja Iina Pirilä. Kuva Liikenneturva.

Kävelevässä koulubussissa lapset kävelevät kouluun yhden tai useamman aikuisen kanssa etukäteen sovituin reitein, aikatauluin ja pysäkein. Yksinkertaisimmillaan se voi olla kahden perheen vuorottelua lasten kouluun saattamisessa. Koulubussi voi myös luoda naapurustoon uutta yhteisöllisyyttä.

”Kävelevää koulubussia voi ajatella vaikka autottomana kimppakyytinä. Sen lisäksi, että aikuinen kulkee lasten turvana ja opastajana, saadaan lisähyötynä liikuntaa ja tilaisuus tutustua koulukavereihin ja toisten lasten vanhempiin. Kun saattajana on tuttu aikuinen, vanhempienkaan ei tarvitse tuntea huolta lapsen turvallisesta kouluun pääsystä”, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Katariina Rahikainen.

Jokainen kävelevä lapsi vähentää autoliikennettä koulun ympäristöstä 

Lasten vieminen kouluun autolla ruuhkauttaa koulujen lähiympäristöä ja lisää näin liikenneturvallisuusriskejä. Auton kyydissä istuva lapsi ei myöskään kartuta omia liikennetaitojaan samalla tavalla kuin itse liikenteessä kulkeva, vaikka lapsen turvallisen liikkumisen kehittäminen tulisi olla kasvatuksellisena tavoitteena.

”Vastuu lapsen liikennetaitojen tasosta on aikuisilla”, Rahikainen muistuttaa. ”Lapsen valmiudet liikkua itsenäisesti kehittyvät vähitellen ja on aikuisen tehtävä havaita, millaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin lapsi on valmis.”

Kävelevän koulubussin kautta lasten vanhemmat oppivat tarkastelemaan koulumatkaa lasten turvallisuuden kannalta ja näkevät, mitä lapset osaavat ja missä he tarvitsevat lisää tukea. Bussin kuljettajana vanhempi opastaa myös omalla esimerkillään liikennekäyttäytymistä ja pystyy kertaamaan lapsille, kuinka eri liikennetilanteissa onkaan toimittava.

”Kävelevän koulubussin tavoitteena on, että lapset oppivat itsenäisiksi liikkujiksi”, Rahikainen summaa.

Lisätietoja

Suunnittelija Katariina Rahikainen, Liikenneturva, 020 7282 342
Suunnittelija Laura Loikkanen, Liikenneturva, 020 7282 341

Kuinka kävelevä koulubussi käynnistyy:

  • Kerää joukko kiinnostuneita vanhempia.
  • Sovi reitti.
  • Koekävele reitti.
  • Tee aikataulu, bussin ei tarvitse kulkea joka päivä.
  • Listaa yhteisen kävelyn pelisäännöt, jotka ovat liikennesääntöjen mukaiset ja mahdollisimman turvalliset.
  • Huomioi, että koulubussin koko ei saa kasvaa liian suureksi, ekaluokkalaisilla sopiva koko on neljä lasta yhtä aikuista kohti.

Lataa kuva kävelevästä koulubussista.
Uutinen LVM:n sivuilla

Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla ihmisten liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 jäsenyhteisöä. Toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta.