Liikennemuoto

Aika

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Lausunto koskien Euroopan komission ehdotusta luopua vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta

Liikenneturvan lausunto mopo- ja moottoripyörästrategiasta

Liikenneturvan lausunto kuljettajaopetusta koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenneturvan lausunto ikäpoikkeuslupaa koskevasta määräysluonnoksesta

Liikenneturvan lausunto asetusluonnoksesta ajokorttilain muutoksista

Lausunto raskaiden ajoneuvojen maksimimitoista

Liikenneturvan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ajokorttilain muuttamisesta

Lausunto ehdotuksesta uudeksi tieliikennelaiksi