Lausunto
Raskas liikenne

Liikenneturva pitää hyvänä, että maantieliikenteen tavarankuljetusten tehokkuutta parannetaan. Se ei saa kuitenkaan tapahtua turvallisuudesta tinkimällä. Ehdotuksen tavoitteena lienee mahdollisimman nopea voimaantulo teollisuudelle koituvan hyödyn maksimoimiseksi ja mahdollisten markkinahäiriöiden minimoimiseksi. Sitä suuremmalla syyllä etukäteen tehtävän vaikutusarvion tulisi olla perusteellinen.

Muutosehdotuksessa painojen noston ainoana vaatimuksena olisi tielle koituvan laskennallisen kuormituksen rajaaminen lisäämällä akseleita ja paripyöriä. Mitään teknisiä tai muita lisääntyvää turvallisuusriskiä kompensoivia vaatimuksia ei esitetä. Hyvinkin vanhalla kalustolla olisi mahdollista hyödyntää uusia painoja.

Liikenneturva esittää, että painojen muutoksille asetetaan turvallisuutta lisääviä vaatimuksia. Tällaisia voisivat olla:

  • ylipainojen vähentämiseksi valvontaa helpottavat painojen mittalaitteet
  • ajoneuvoihin uudet enimmäispainot sallituiksi vain sellaisille yhdistelmille, joissa vetoauto täyttää uudet (uusille tyypeille v 2013 voimaan tulevat) tyyppihyväksyntävaatimukset (AEBS, kaistavahti jne)
  • nopeudenrajoittimen rajanopeuden asettaminen Suomen nopeusrajoituksen mukaiseksi
  • painosuhdevaatimuksen tarkentaminen - sellaisten yhdistelmätyyppien, joissa painosuhde tai muut ajodynamiikkaominaisuudet ovat epäedullisia, karsiminen sallituista vaihtoehdoista
  • tarkat tekniset vaatimukset niille tapauksille, joissa vanhasta ajoneuvosta muokataan uusien painojen mukainen.

Liikenneturvan mielestä muutoksen voimaantuloa tulisi vielä lykätä, ja käyttää aika hyväksi tarkempaan vaikutusarviointiin, tiestön ja siltojen parantamiseen sekä teknisten vaatimusten tarkentamiseen. Yksi mahdollisuus olisi nostaa kokonaispainot ensin esimerkiksi viideksi vuodeksi maltillisemmin 68-70 tonniin, jona aikana voitaisiin seurata ja tutkia vaikutuksia tiestöön ja turvallisuuteen, ennen kuin tehdään lopullinen päätös siitä, voidaanko lopulta mennä 76 tonnin kokonaispainoon.

LIIKENNETURVA

Anna-Liisa Tarvainen
toimitusjohtaja