10.10.2014

”Jokainen tekee elämässään paljon erilaisia valintoja, me kannustamme Teitä tekemään hyviä valintoja” totesi kuraattori Saara Laukkanen Etelä-Savon ammattiopistolla Hyvinvointivirtaa-tapahtuman aloitusinfossa.

Hyvinvointivirtaa-tapahtuma oli kaksipäiväinen ja se järjestettiin nyt jo viidettä kertaa Mikkelissä. Tapahtuma on osa ammatillisen koulutuksen valtakunnallista Hyvinvointivirtaa-teemaviikkoa. Teemaviikon valtakunnallisesta organisoinnista vastaa Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry.

Mikkelissä 1.-2.10.2014 ollut tapahtuma oli suunnattu kaikille Etelä-Savon ammattiopiston Mikkelin ja Juvan yksiköiden ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Tapahtuman tavoitteena oli ryhmäyttää opiskelijoita opintojen alussa, tarjota luonteva väylä opiskelijoille ja oppilaitoksen henkilöstölle tutustua toisiinsa sekä nostaa myönteisellä tavalla esille terveyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden teemoja. Unohtamatta kuitenkaan kaiken kiireen keskellä pysähtyä hetkeksi miettimään miten minä voin, miten minun mieleni voi ja onko minulla sekä minun läheisillä kaikki hyvin?  Nuotiotarinoiden kertojan sanoja lainaten ”Muista, sinä olet arvokas juuri sellaisena kuin olet.”

Monialaisen yhteistyön voimannäyte

Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu) tapahtuma toteutettiin rastipisteittäin ja tapahtuman toteutuksesta vastasivat: Esedun opiskelijahuolto & opiskelijatoiminta, Mikkelin alueen sovittelutoimisto, Mikkelin kaupungin nuorisopalvelut, Non Fighting Generation ry., Olkkari, Pelitukihanke, TERVIS Terveempi Itä-Suomi –hanke, Etelä-Savon Martat ry., Mikkelin vapaaehtoistoimijat, 4H, Saimaan syöpäyhdistys, EHYT ry., Talous- ja velkaneuvonta, Viola Väkivallasta vapaaksi ry, Liikenneturva, Itä-Suomen poliisilaitos/Mikkeli, Mikkelin Seudun Mielenterveysseura ry./Mikkelin kriisikeskus, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja Etelä-Savon Liikunta & Liikkuva ammattiopisto-hanke.

Jokainen opiskelijaryhmä vieraili sovitun aikataulun mukaisesti rastipisteillä opettajan johdolla. Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat, Datanomit, aloittivat oman rastikierroksensa poliisin rastilta siirtyen Mielen hyvinvointi rastin ja Nuotiotarinoiden kautta, ESLin ”Liikkuva Esedu” rastille ja sieltä Hyvinvointimessuille, jossa tarjoiltiin mm. tietoa terveellisestä ravitsemuksesta, talous- ja velka-asioista, rikosten ja riitojen sovittelusta, väkivallattomasta elämästä, terveestä seksuaalisuudesta, savuttomuudesta, pelien moninaisesta maailmasta ja niin edelleen.

Etelä-Savon Liikunnan, ESLin, rastilla oli mahdollisuus tutustua uusiin liikuntalajeihin.

Rastikierros päättyi Liikenneturvan ”Turvallinen törmäys?!” -rastille, jossa Liikenneturvan kouluttaja Tuomas Tiusasen johdolla pohdittiin turvallista liikkumista ajoneuvolla niin kuljettajan kuin matkustajankin roolissa. Turvallinen kotimatka ja turvallinen liikkuminen myös vapaa-ajalla, sekä itsestään että kavereistaan huolehtiminen on myös sinun, minun ja meidän kaikkien hyvinvointia.

”Onko 60km/h nopeudella tapahtuneesta onnettomuudesta mahdollisuus selvitä?” kysyi Liikenneturvan kouluttaja Tuomas Tiusanen opiskelijoilta ja sai vastauksen ”On - oikealla turvalaitteiden käytöllä.”

Opiskelija Sandra Dysterille mieleenpainuvin rasti tapahtumapäivässä oli Nuotiotarinat. ”Rastipisteellä kuultu tarina pysähdytti ja sai pohtimaan asioita monelta kantilta."

Kuraattori Saara Laukkanen, tapahtuman organisoinnista vastaava henkilö, oli tyytyväinen onnistuneesta tapahtumasta. ”Olen todella kiitollinen, että tapahtuman toteutuksessa on tänäkin vuonna mukana useita eri toimijoita. Yhteiset kokemuksemme aikaisemmilta vuosilta, tekemisen yhteinen tahto sekä yhteinen huoli nuorten hyvinvoinnista on luonut toimivan tapahtuman, jota on mukava järjestää vuosittain uusille opiskelijoille.” 

Kuraattori Saara Laukkanen ja opiskelija Sandra Dyster olivat molemmat tyytyväisiä monipuoliseen tapahtuma-antiin.

Yhteistyö eri toimijoiden kesken saa kiitosta: "Yhteiset kokemuksemme aikaisemmilta vuosilta, tekemisen yhteinen tahto sekä yhteinen huoli nuorten hyvinvoinnista on luonut toimivan tapahtuman, jota on mukava järjestää vuosittain uusille opiskelijoille." -Saara Laukkanen, kuraattori

 

Kirjoittaja: Eini Karvonen