Siirry sisältöön

Valtakunnallista liikenneturvallisuusviikkoa vietetään taas 13.-17.9.2021.

Tämän vuoden liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. 

Liikenneturvallisuusviikko käynnistää koko vuoden kestävän liikennekasvatustyön

Liikenneturvallisuusviikon tavoitteena on innostaa opettajia, oppilaita ja opiskelijoita huoltajineen kaikilla kouluasteilla ottamaan syksyn teemaviikon aikana liikenneturvallisuusasiat käsittelyyn. 

Viikolla 37, eli 13.-17.9.2021 vietettävän liikenneturvallisuusviikon teemana on ”Näe ja näy”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin turvallista liikkumista monesta eri näkökulmasta:  

  • Näy pimeässä: Iltojen ja aamujen pimetessä on tärkeä huolehtia siitä, että tulee nähdyksi. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään hämärän aikaan ja pimeällä liikkumista, heijastimen käyttöä sekä pyörän valojen merkitystä.  
  • Näe ympäristösi – ole tarkkaavainen: Tarkkaavaisuus on yksi turvallisen liikkujan tärkeimmistä taidoista. Puhelimen käyttö liikenteessä vaikuttaa kykyyn tehdä havaintoja ja liikkua turvallisesti. Liikenneturvallisuusviikolla käsitellään puhelimen käyttämistä liikenteessä sekä tarkkaamattomuuden vaikutuksia turvallisuuteen. 
  • Näe koululainen liikenteessä: Liikenneturvallisuusviikolla muistutetaan myös kaikkia aikuisia huomioimaan erityisesti koululaiset liikenteessä. Huomiota kiinnitetään myös saattoliikenteen turvallisuuteen ja siihen, miten aktiivisia koulumatkoja voisi tukea.   

Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää liikennekasvatuksen toteuttamisessa, sillä liikennekasvatus on vaikuttavinta silloin, kun siinä huomioidaan lasten ja nuorten oma lähiympäristö ja kokemukset. Liikenneturvallisuusviikon suunnittelussa ja toteuttamisessa on heti alkuvaiheesta alkaen hyvä miettiä, miten oppilaiden osallisuus sekä omien kokemusten ja ideoiden huomioiminen tehdään mahdolliseksi. Myös yhteistyö koulun ja kodin sekä muiden lasten ja nuorten arjessa lähellä toimivien aikuisten välillä korostuu. 

Näiltä sivuilta löydät nyt vuoden 2020 materiaalit ja ne päivitetään uusiin ennen tämän vuoden liikenneturvallisuusviikkoa