24.07.2017Meddelanden, Riksomfattande

De flesta som omkommer i cykelolyckor är äldre män

Oftast sker cykelolyckorna i korsningar eller när man korsar vägen, framgår det av Trafikskyddets nya utredning. I singelolyckor finns däremot alkohol ofta med i bilden. Säkerheten kunde förbättras med hjälp av tydligare korsningsarrangemang, genom att på förhand tydligt visa att man ska svänga samt genom att närma sig skyddsvägen med tillräckligt låg hastighet.

18.07.2017Meddelanden, Riksomfattande

I trafiken är man rädd för rattfyllerister och irriteras av omkörare

Finländska förare som besvarade Trafikskyddets förfrågan uppgav att rattfyllerister och farliga omkörningar orsakar den största rädslan i trafiken. Bilar som kör om och som kör för nära irriterar mest. En tredjedel av bilförarna uppgav att de ibland tar större risker än normalt när de blir irriterade.

11.07.2017Meddelanden, Riksomfattande

Var fjärde har cyklat berusad

Under de senaste fem åren har över en fjärdedel av finländarna cyklat berusade. I Trafikskyddets enkät kan man även läsa att över 40 procent av finländarna anser det också vara acceptabelt att cykla berusad.

26.06.2017Meddelanden, Riksomfattande

Nästan var tredje upplever att de kört för trötta

På sommaren är många trötta när de sätter sig bakom ratten. De ljusa sommarnätterna är fulla av impulser, och på morgonen ger man sig ut i trafiken utan att tänka på hur sömnbristen påverkar körningen. Nästan en tredjedel av de förare som svarade på Trafikskyddets enkät* tyckte att de någon gång varit för trötta när de kört bil och på det sättet utgjort en fara för sig själva eller för andra.

19.06.2017Meddelanden, Riksomfattande

Nästan alla ogillar rattfyllerister – ändå har nästan hälften kört småberusade

Nästan hälften av de finländare som svarade på Trafikskyddets enkät* berättar att de har kört bil småberusade, det vill säga druckit en mängd som underskrider straffgränsen. Nästan alla anser dock att rattfylleri är en allvarlig trafikförseelse. Däremot förhåller man sig något mindre kritiskt till körning under påverkan av cannabis.

07.06.2017Meddelanden, Riksomfattande

Positiva förhållningssätt till säkerhetstekniken – robotbilarna väcker oro

Många finländare som svarade på Trafikskyddets enkät anser det vara bra om bilens teknik ser till att följa hastighetsbegränsningarna och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd. Man inser nyttan med säkerhetstekniken, men förhållandet till robotbilar präglas ännu av skepticism. Varannan svarande säger sig vara rädd för att robotbilen inte tillräckligt väl kan beakta fotgängarnas och cyklisternas säkerhet.